Bekijk hier globale statistieken van Vlinderkind (Stichting) | geef.nl

Statistieken

Man vs vrouw in gem donatiebedrag

Man vs vrouw in aantal donaties

Gemiddeld donatiebedrag (in €)

Statistieken goede doelen
Aantal aangesloten verenigingen
3.765
Totaal gedoneerd
€ 49.679,69
Donateurs
564
Gemiddeld donatiebedrag
€ 88,08
Statistieken actievoerders
Aantal actievoerders
6.166
Aantal acties
7.121
Totaal gedoneerd
€ 11.180,20
Donateurs
345
Gemiddeld donatiebedrag
€ 32,41