Bekijk hier globale statistieken van Vlinderkind (Stichting) | geef.nl

Statistieken

Man vs vrouw in gem donatiebedrag

Man vs vrouw in aantal donaties

Gemiddeld donatiebedrag (in €)

Statistieken goede doelen
Aantal aangesloten verenigingen
3.718
Totaal gedoneerd
€ 49.654,69
Donateurs
563
Gemiddeld donatiebedrag
€ 88,20
Statistieken actievoerders
Aantal actievoerders
5.954
Aantal acties
6.867
Totaal gedoneerd
€ 11.155,20
Donateurs
344
Gemiddeld donatiebedrag
€ 32,43